Sökning: "Andrea Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Andrea Lärare.

 1. 1. Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Andrea Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; skolämnet musik i Lgr11; årskurs 4-6; musikundervisning; musiktraditioner; musiklärare och rektorer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen för musikämnet. LÄS MER

 2. 2. Skolanställdas attityd till elevers fysiska aktivitetsvanor i Sverige och Norge på skolor med olika koppling till fysioterapeut - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Freja Albertsson; Andrea Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stillasittande beteende; fysioterapeut; skola; attityd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att ju högre frekvens av fysisk aktivitet, eller lägre frekvens av stillasittande beteende, desto bättre hälsorelaterad livskvalitet. Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för dödlighet globalt. LÄS MER

 3. 3. Begreppsförståelse i de naturorienterande ämnena : Systematisk litteraturstudie och enkätundersökning med aktiva NO-lärare i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Andréa Ullberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselevers begreppsförståelse i NO-undervisningen : En intervjustudie med lärare i årskurs 1-3 om deras strategier för att stötta andraspråkselevers lärande i de naturvetenskapliga ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Andrea Perkiö Kühberger; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Begreppsförståelse; Begreppsuppfattning; Kommunikation; Naturvetenskap; Stöttning i No-undervisningen.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka strategier lärare i årskurs 1-3 använder för att stötta andraspråkselevers lärande och begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena. Studiens frågeställningar avser att ta reda på de metoder och hjälpmedel lärare använder för att stötta andraspråkselever vid undervisandet av naturvetenskapliga begrepp och vilka kommunikationsmöjligheter dessa elever ges i NO-undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Läroböcker i idrott och hälsa : En studie om varför vissa lärare använder läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andrea Lavas Biasi; Ida Efraimsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Vi har identifierat tre olika problemområden kopplade till undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studiens syfte har varit att undersöka lärares uppfattning om läroböckers roll inom ramen för ämnet idrott och hälsa. LÄS MER