Sökning: "Andrea Nyman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andrea Nyman.

 1. 1. Kan globala egalitarianer inte leverera? : Om Andrea Sangiovannis kritik av argumentet utifrån födelselandets moraliska irrelevans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Anna Nyman; [2019]
  Nyckelord :egalitariansim; global rättvisa;

  Sammanfattning : Oavsett om en i övrigt är egalitarian eller inte, verkar många människor ha starka intuitioner om att ojämlikheter som beror på icke-valda omständigheter är orättvisa. Då födelseland är en icke-vald omständighet har globala egalitarianer, i ljuset av detta, hävdat att egalitarianismens krav på jämlikhet inte kan stanna vid statsgränserna om vi vill leva i en rättvis värld. LÄS MER

 2. 2. MENSTRUATIONSCYKELNS BETYDELSE FÖR TRÄNINGSFREKVENS HOS KVINNLIGA MOTIONÄRER -en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andrea Lindgren; Anna Nyman; [2018-01-22]
  Nyckelord :Regelbunden menstruationscykel; Fysisk träning; Träningsfrekvens; Menstruationssmärta; Premenstruellt syndrom; Kvinnor; Motionär;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Menstruationscykeln och dess påverkan på träningsprestation har under de senaste årtiondena blivit ett uppmärksammat forskningsområde och viss forskning tyder på att menstruationscykeln kan påverka träningens resultat. Dock saknas forskning på menstruationscykelns betydelse för kvinnors träningsfrekvens. LÄS MER

 3. 3. Patientutbildning som omvårdnadsåtgärd för att minska cancerrelaterad fatigue

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Gianina Teliceanu; Andrea Nyman; [2015]
  Nyckelord :Cancerrelaterad trötthet; patientutbildning; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER