Sökning: "Andrea Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Andrea Pettersson.

 1. 1. En livsviktig länk : En kvalitativ studie om frivårdsinspektörers roll i det suicidpreventiva arbetet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Oscar Pettersson; Andrea Åhs; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Express yourself in new ways" - wait, not like that : A semiotic analysis of norm-breaking pictures on Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andrea Bille Pettersson; Aino Vauhkonen; [2020]
  Nyckelord :social media; norms; roles; gender; self-representation; digital activism; censorship; female sexuality; women stereotyping;

  Sammanfattning : Instagram, as one of today’s largest social media platforms, plays a significant part in the maintaining and reproducing of existing stereotypes and role expectations for women. The purpose of the thesis is to study how Instagram interprets violations against its guidelines, and whether decisions to remove certain pictures from the platform are in line with terms of use, or part of human subjectivity. LÄS MER

 3. 3. Humor i interaktionen mellan patient och sjuksköterska : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Julia Lindvall; Andrea Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska - Patient relation; bemötande; relation; patient; humor; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att integrera med patienter använder sjuksköterskor olika tekniker så som  verbal  och  icke  verbal  kommunikation.  Relationen  mellan  sjuksköterska  och patient är en central faktor för att tillhandahålla god omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Det komplexa ledarskapet : En enkätstudie av förskollärares syn på ledarskap gentemot barngrupp och kollegor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paula Andrea Carretero Gustafsson; Elina Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; situationsanpassad ledarskapsteori; enkätstudie; förskola; arbetslag;

  Sammanfattning : Ledarskap inom förskolans verksamhet är ett komplext ämne. Det finns forskning om ledarskap med barngrupp, något som vittnar om att man är överens om att förskollärare ska leda barnen. Hur ledarskapet ska se ut är däremot mer diffust. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarundersökning på distans : En studie av gruppchefer på SJs upplevelse av medarbetarundersökningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Pettersson; Andrea Lindh; [2019]
  Nyckelord :medarbetarundersökning; förändrings- och utvecklingsarbete; ledarskapsutveckling; kommunikation; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga medarbetarundersökningen ”kommer igen”. LÄS MER