Sökning: "Andrea Rydén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andrea Rydén.

 1. 1. Ett planeringsverktyg för TV-postproduktion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Andrea Rydén; [2015]
  Nyckelord :resource planning tool; post-production; user interface design; planeringsverktyg; postproduktion; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : This report describes the process of outlining a design proposal for a resource planning tool for TV post-production. A feasibility study in form of a participant observation has been carried out on-site, which has resulted in a requirement specification. LÄS MER

 2. 2. Resan mot Web 2.0 : En studie om var populära resmåls webbplatser befinner sig i webbutvecklingen i relation till Web 2.0

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Andrea Rydén; Johanna Lundberg Finnsson; [2014]
  Nyckelord :Web 2.0; tourism; tourist website; web development; social media; Web 2.0; turism; turistwebbplats; webbutveckling; sociala medier;

  Sammanfattning : This essay is inspired by an earlier essay written in 2012 by Sanna Johansson and Erika Winther. In their essay they examined Sweden’s municipalities’ tourist websites and graded these based on a number of Web 2.0 criterias. LÄS MER