Sökning: "Andrea Saunes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Saunes.

  1. 1. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER