Sökning: "Andrea Skog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andrea Skog.

 1. 1. Våldsutsatthet och föräldraskap - Hur våld i nära relation påverkar kvinnors föräldraskap, ur anställda på kvinnojourens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andrea Jakobsson; Hanna Skog; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relation; föräldraskap; kvinnojourer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to evaluate how women who have left a violent relationship function in their partnering skills. In order to implement the aim with our study, we conducted seven semi-structured interviews with employees and volunteers from women shelters around Skåne. LÄS MER

 2. 2. Dashboard : Realtidsvisualisering av flödet mellan skog och industri

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Andrea Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Dashboard; .NET; usability; BI; data visualization; Dashboard; .NET; användbarhet; BI; datavisualisering;

  Sammanfattning : Big data is a term used to describe large amounts of data. The aim of the work has been to develop an efcient system that analyzes large quantities of data. Which in this case is the transport of wood between forest and industry. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i revisionsarbetet av kapitalförvaltningsbolag : En studie i hur revisionen av kapitalförvaltningsbolag har ändrats sedan den ekonomiska krisen 2008

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Skog; Andrea Cyganik; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Changes in the auditing work of asset management companies. Advisor: Bengt Bengtsson Examiner: Stig Sörling Authors : Mattias Skog & Andrea Cyganik Purpose: The purpose is to examine how the work of auditing asset management companies has changed since the crisis 2008. LÄS MER

 4. 4. Fire in boreal forests : climatic influences on the number and sizes of fires in recent Canadian forests and the size-area relationship in a Swedish site over the last 800 years

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Andrea Johansson; [2011]
  Nyckelord :geography; physical geography; forest fire; weather; climate; teleconnection; geografi; naturgeografi; väder; klimat; skogsbrand; Kanada; Canada; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : För att se om brand regimerna i Sverige före större antropogena påverkningar skett år jämförbara med nutida Kanadensiska brand regimer jämförde jag två datasets av brand storlek och antal bränder. Man kan se likheter när Kanada och Sveriges brand regimer jämfördes, men eftersom sökarean varierade mycket (Kanada: hela landet, Sverige: 608km2) och den temporala upplösningen (Kanada: 41 år, Sverige: 800 år), inget signifikant resultat fanns. LÄS MER