Sökning: "Andrea Wennström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andrea Wennström.

 1. 1. Att minnas att minnas : Om användandet av prospektivt minne för behansdlingsinnehåll efter IKBT för depressiva besvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Andrea Wennström; Elin Byström; [2020]
  Nyckelord :Prospektivt minne; IKBT; depression; nedstämdhet; mixad metod; uppföljning.;

  Sammanfattning : Depression är ett utbrett hälsoproblem som internetbaserad kognitiv beteendeterapi har visats vara en effektiv behandlingsmetod för. Hur prospektivt minne, alltså att minnas att utföra en tidigare utformad intention någon gång i framtiden, används i relation till behandling har dock inte berörts i tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Storstadssame, fusksame, halvsame eller lappjävel? : En religionssociologisk analys av samisk identitet inom nutida skönlitteratur

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Edström; [2014]
  Nyckelord :Samer; etnicitet; språk; identitet; narrativ analys.;

  Sammanfattning : Research regarding the maintenance of the Sami language shows that the Swedish society has a big influence on the development of the Sami identity and also the maintenance of the Sami language. The assimilation of the Sami language and the traditional Sami religion was forced mainly by the Swedish education form and the Swedish church. LÄS MER