Sökning: "Andreas Åkerblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Åkerblom.

 1. 1. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 2. 2. Lufttätheten hos Aquavillor : lösningar, åtgärdsförslag med hjälp utav trycktäthetsprovning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johan Hillberg Åkerblom; Andreas Håll; [2011]
  Nyckelord :Aquavilla; otätheter; lufttätning; Blower Door; flytande hus; energianvändning;

  Sammanfattning : De flytande hus som producerades av Aquavilla AB i början av sekelskiftet har problem med otätheter i konstruktionen. Detta har gjort att boende i Aquavillorna i förekommande fall har klagat över drag och att värmen inte går att få upp ordentligt i husen. LÄS MER