Sökning: "Andreas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Andreas Andersson.

 1. 1. Bevara industrin i Säffle! : En industristads gemenskap och samverkan i kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Säffle; samverkan; gemenskap; lokalsamhälle; industri; kris; kommun;

  Sammanfattning : Gemenskap kan förstås delvis som ett enhetligt plats-baserat väsen man kan kalla lokalsamhället, vars beståndsdelar förgrenar sig till fler mindre gemenskaper. Tillsammans samverkar gemenskaperna mot olika mål som för samhället åt olika håll. LÄS MER

 2. 2. Measuring the contact pressure during sheet metal forming of automotive components

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; Blank holder; Stamping dies; Arduino; Trådtöjningsgivare; Plåthållare; Pressverktyg; Arduino;

  Sammanfattning : The competition in the car market in the world is continuously intensifying. To gain an advantage in the market while making a profit, each car manufacturer needs a strong focus on always improving in the technology development. LÄS MER

 3. 3. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 4. 4. Hur noggrant skattar Katam DGV och GY jämfört med ALS?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :ALS; fjärrdataanalys; fotogrammetri; Katam; skogsuppskattning.;

  Sammanfattning : Skattning av skogliga variabler är inte längre begränsade till datainsamling genom manuell fältmätning. Numera kan skattningar göras genom insamling av data från såväl laserskanning (Airborne Laser Scanning, ALS) som mobilapplikationen Katam Forest (KF) som företaget Katam utvecklat. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of sensor techniques for detection of contaminants in greywater from showers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Andreas Bengtsson; Kalle Andersson; [2020]
  Nyckelord :Greywater; Ultrasound; IR; Impedance; Detection; Shower; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis has been made in collaboration with the company Orbital Systems. The aim has been to optimize their product the Orbital shower, which is a circulating shower system. The work evaluates different sensor techniques suitable for detection of contaminants in greywater. LÄS MER