Sökning: "Andreas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Andreas Andersson.

 1. 1. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of sensor techniques for detection of contaminants in greywater from showers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Andreas Bengtsson; Kalle Andersson; [2020]
  Nyckelord :Greywater; Ultrasound; IR; Impedance; Detection; Shower; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis has been made in collaboration with the company Orbital Systems. The aim has been to optimize their product the Orbital shower, which is a circulating shower system. The work evaluates different sensor techniques suitable for detection of contaminants in greywater. LÄS MER

 3. 3. DreamScape, a Platform for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iza Alstergren; Andreas Andersson; Lovisa Hedman; Daniela Maric; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Storytelling has been a part of human culture ever since we gained the ability to speak. Telling stories is a way to entertain, pass along knowledge, and present moral dilemmas. Today, many people choose to enjoy stories by listening to audiobooks. LÄS MER

 4. 4. Rektorer som fritidshemmets ledare : En kvalitativ studie om rektorers pedagogiska ledarskap i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Andersson; Sebastian Angel; [2020]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; rektor; fritidshem; fritidslärare; självorganisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med en översikt av hur rektorer beskriver sitt pedagogiska ledarskap i fritidshemmet. De forskningsfrågor som har använts är: • Vad beskriver rektorer som viktiga kvalitéer och förmågor i det pedagogiska ledarskapet i fritidshemmets verksamhet? • Hur arbetar rektorer för att leda fritidshemmets verksamhet? En kvalitativ metod har använts när den empiriska datan har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med verksamma rektorer från olika skolområden inom samma kommun. LÄS MER

 5. 5. Ett hållbart arbetsliv : En hotellreceptionists perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :hotellreceptionist; värdigt arbetsliv; livskvalitet i arbetslivet; socialt hållbart arbetsliv; balans arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur svenska hotellreceptionister upplever de strukturella villkoren som hotell – och restaurangnäringen arbetar under, om de villkoren påverkar hur de kan balansera sitt arbetsliv med ett meningsfullt privatliv. Studien görs av två olika anledningar, dels för att täcka en kunskapslucka gällande ett svenskt perspektiv på hur hotellreceptionister upplever sitt arbetsliv, då det har varit avsaknad sen tidigare. LÄS MER