Sökning: "Andreas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Andreas Andersson.

 1. 1. The Effect of Language Proficiency on Immigrants' Labour Earnings

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Andreas Andersson; Henrik Hällerfors; [2019]
  Nyckelord :Earnings; Immigration; Refugee; Language; Human Capital;

  Sammanfattning : This study examines the returns to language proficiency for immigrants in Germany. It uses self-reported language proficiency as a proxy for the objective skill level. Estimating the effect is complex and it is likely to be biased due to several factors, such as unobserved heterogeneity, measurement errors, and reverse causality. LÄS MER

 2. 2. Things just got personal : En kvalitativ studie om konsumentersuppfattning av personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Andersson; Andreas Aretakis; [2019]
  Nyckelord :personaliserad marknadsföring; annonsering; OBA; passform; transparens; integritet; S-O-R;

  Sammanfattning : Genom åren har marknadsföring gått från att endast handla om generell informering kring varor och tjänster till att via digital marknadsföring och tillhörande tillvägagångssätt skapa högt personaliserad annonsering för individuella konsumenter. Med en högre grad av personalisering kan dock annonseringen uppfattas som påträngande vilket kan leda till integritetsoro hos konsumenten. LÄS MER

 3. 3. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Andreas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; stress; meat quality; behaviour test; novel Arena test; startle test; lactate; temperature and pH;

  Sammanfattning : Pigs are exposed to several different environmental stressors in the modern production from weaning, mixing, crowding etc. Preslaughter stressors may result in meat quality problems, such as the formation of pale, soft and exudative meat as well as the formation of dark, firm and dry meat, which makes the meat to be unattractive. LÄS MER

 4. 4. Det är roligt att ta selfies : En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Andersson; Evelina Utter; [2019]
  Nyckelord :Selfies; användande; posering; sociala plattformar; sociala faktorer;

  Sammanfattning : I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. LÄS MER

 5. 5. Polycystic ovary syndrome : A Drosophila Melanogaster Melanogaster disease model induced by DHT and/or high sugar diet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Andreas Mlekov Andersson; [2019]
  Nyckelord :Polycystic ovary syndrome; PCOS; DHT; high sugar diet; drosophila melanogaster;

  Sammanfattning : Polycystic ovary syndrome is an endocrine disorder with symptoms of hyperandrogenism, insulin-resistance and anovulation in women which creates a disposition for other disorders, like Type 2 Diabetes. Drosophila Melanogaster flies have short generation, low cost-management and share several signaling pathways with humans and are therefore an excellent tools to study disease aetiology – yet no such model exists for PCOS. LÄS MER