Sökning: "Andreas Andréasson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Andréasson.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Distributed computing for the public transit domain

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Andreas Arvidsson; Anders Andreasson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bamses politiska & moraliska utveckling – En jämförelse mellan 1980-1990

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Rubenson; [2012]
  Nyckelord :Bamse; barnlitteratur; politik; Rune Andréasson; politiskt korrekt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidningen Bamses politiska & moraliska utveckling från 1980-talet till idag. Resultaten som redovisas baseras på en text och bildanalys av alla tidningar släppta 1980-1990 respektive 2002-2012. LÄS MER

 4. 4. Corporate rebranding inom dynamiska marknader : En komparativ studie i telekombranschen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henric Lars Andreasson; Andreas Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Brand management; corporate rebranding; rebranding; brand identity; brand equity; contingency theory; Brand management; corporate rebranding; rebranding; brand identity; brand equity; contingency theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate rebranding är ett relativt nytt fenomen som innebär att ett företag väljer att omdefiniera sitt varumärke på grund av förändringar inom företaget eller omgivningen. Men det är fortfarande relativt ostuderat och ingen studie behandlar den eventuella kopplingen med en dynamisk marknad. LÄS MER

 5. 5. Leder ekonomiska kriser till regimförändringar? - En studie av tre regionala kriser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Anderholm Pedersen; Hannes Andreasson; [2011]
  Nyckelord :Ekonomiska kriser; Regimförändringar; Legitimitet; Demokratisering; Bivariat analys; Flervariabelanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens målsättning har varit att undersöka sambandet mellan ekonomiska kriser och politiska regimförändringar samt under vilka förutsättningar ett sådant samband existerar. Undersökningens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i ekonomiska kriser som en katalysator för legitimitetsfall som sedermera kan leda till regimförändringar . LÄS MER