Sökning: "Andreas Balazs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Balazs.

  1. 1. Elevattityder till Idrott och hälsa - en studie av elevers upplevelser av Idrott och hälsa samt ämnets förmåga att inspirera till regelbunden motion

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Mikael Balazs; Andreas Hulte; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad killar och tjejer, som går andra året pågymnasiet, har för attityd till Idrott och hälsa och i vilken utsträckning läraren påverkar attityder. Uppsatsen behandlar även om skolämnet Idrott och hälsa kan verka som ett verktyg för regelbunden motion. LÄS MER