Sökning: "Andreas Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Andreas Berggren.

 1. 1. Framtidens arbetsplats : Hur kan förutsättningarna för distansarbete hemifrån förbättras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andreas Berggren; [2021]
  Nyckelord :Compact living; remote work; teleworking; furniture design; design; desk; future workplace.; Compact living; möveldesign; design; skrivbord; arbetsyta; hemarbete; distansarbete; flexibelt arbete; arbetsbord.;

  Sammanfattning : Trenden är tydlig, vi arbetar flexiblare nu för tiden och det verkar vara början på en strukturomvandling av arbetsmarknaden, det har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin. De absolut flesta som arbetar på distans arbetar hemifrån och våra hem måste anpassas till dessa flexibla arbetsformer. LÄS MER

 2. 2. Artificial intelligence as a decision support system in property development and facility management

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Berggren; Martin Gunnarsson; Johannes Wallin; [2021]
  Nyckelord :artificial intelligence; property development; facility management; decision support system; machine learning; risk analysis; market analysis; risk matrices; AI health care planning; process mapping; artificiell intelligens; fastighetsutveckling; fastighetsförvaltning; riskanalys; marknadsanalys; beslutsstödssystem; maskininlärning; riskmatris; AI-vårdplanering; processkartläggning;

  Sammanfattning : The construction industry has been hesitant for a long time to apply new technologies. In property development, the industry relies heavily on employees bringing experience from one project to another. These employees learn to manage risks in connection with the acquisition of land, but when these people retire, the knowledge disappears. LÄS MER

 3. 3. Digitaliserad word of mouth, en betydande faktor för WTA : En experimentell studie applicerad på valet av mäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Ståhl; Markus Westblad; [2019]
  Nyckelord :WTA; WTP; IRP; eWOM; WOM; Valency; Volume; WTA; WTP; IRP; eWOM; WOM; Valens; Volym;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Digitaliserad word of mouth, en betydande faktor för WTA   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Andreas Ståhl och Markus Westblad   Handledare: Jonas Kågström, Benny Berggren   Datum: 2019 – Juni    Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur eWOMs volym och valens påverkar konsumenters WTA i valet av tjänst från säljare. I denna studie har en undersökning av begrepp som WTA och eWOM ställts emot varandra i en experimentell design som sedan genom resultatet delat en förståelse för hur volym och valens påverkar valet av en fastighetsmäklare. LÄS MER

 4. 4. Så talade Zarathustra om kristendom : En komparativ studie mellan Så talade Zarathustra och Antikrist

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Andreas Berggren; [2016]
  Nyckelord :Nietzsche; kristendom;

  Sammanfattning : A comparative study focusing on Friedrich Nietzsche's view of Christianity. The study compares two of Nietzche's works: Thus Spoke Zarathustra and Antichrist in order to map out if Nietzsche was consistent in his criticism. .. LÄS MER

 5. 5. Design of Thermal Control System for the Spacecraft MIST

  Master-uppsats, KTH/Rymd- och plasmafysik

  Författare :Andreas Berggren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2014 KTH Royal Institute of Technology initiated a space technology and researchcenter, KTH Space Centre. MIST (MIniature Student saTellite) is the rst studentproject conducted at KTH Space Centre and also the rst student satellite from KTHwith a predicted launch in 2017. LÄS MER