Sökning: "Andreas Celik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Celik.

  1. 1. Digital mobbning - en explorativ fallstudie med särskilt fokus på utredning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

    Författare :Ali Celik; Andreas Flygare; [2011]
    Nyckelord :Digital bullying; e-bullying; abusive treatment; criminal investigation; Digital mobbning; e-mobbning; kränkandebehandling; brottsutredning;

    Sammanfattning : Stiftelsen för Internetinfrastruktur har rapporterat att användningen av Internet är utbredd och placerar Sverige bland dem främsta av världens länder. År 2010 hade 84 procent av den svenska befolkningen över 16 år tillgång till Internet i hemmet och av dessa hade 97 procent bredband. LÄS MER