Sökning: "Andreas Creutz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Creutz.

  1. 1. KÄLLOR OCH PÖLAR Kritiska perspektiv och litterära ideal i Vilhelm Ekelunds Böcker och vandringar (1923)

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Andreas Creutz; [2020-08-12]
    Nyckelord :Vilhelm Ekelund; critical literature; literary ideals; antiquity; romanticism;

    Sammanfattning : This essay examines the critical perspectives and literary ideals of the author Vilhelm Ekelund (1880–1949) as they are indicated in the texts of his book Böcker och vandringar. Från Studie-år i Tyskland (1923). LÄS MER