Sökning: "Andreas Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Andreas Danielsson.

 1. 1. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 2. 2. Firm internationalization and the Debt Cost of Capital: Evidence from publicly traded debt in the US

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andreas Danielsson; Arne Rubin; [2020]
  Nyckelord :Internationalization; Cost of Debt; Multi-nationality; MNCs;

  Sammanfattning : This paper examines the association between the firm internationalization and the cost of debt using bond credit ratings and bond credit spreads. Replicating the paper by Reeb, Mansi and Allee (2001) and then extending the study with more recent data from the period 2002-2019, we confirm their findings that higher levels of firm international activity are associated with a lower debt cost of capital. LÄS MER

 3. 3. Stjärntydning - En undersökning av riskaversionsnivåns påverkan på Morningstar Rating och dess konsekvenser för individuella småsparare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Danielsson; Gustav Hertzberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Morningstar Rating; MRAR; risk aversion; risk-adjusted return; equity fund; retail investor;

  Sammanfattning : This paper investigates whether Morningstar Rating assesses the historical risk of mutual funds in an accurate way with respect to retail investors’ level of risk aversion, or if a higher utility could be reached if the risk aversion coefficient was variable rather than fixed at level 2. The test is conducted through an evaluation of the performance during the financial crisis 2007-2008 for the Swedish open-end funds that performed best according to Morningstar Rating during the five preceding years. LÄS MER

 4. 4. Att sitta ikläm - Hur mellanchefen implementerar en strategi och hanterar direktiv från ledning och personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Danielsson; Andreas Volmberg; [2014]
  Nyckelord :Organisationskultur; servicekultur; medarbetarskap; mellanchef; servicefokuserad strategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Centrala begrepp: Organisationskultur, servicekultur, medarbetarskap, mellanchef, servicefokuserad strategi Syfte: Att med en fallstudie undersöka mellanchefens roll i att implementera en strategi genom sitt ledarskap i en större organisation. Studien fokuserar på butikschefens komplexa roll som mellanchef för att titta närmare på hur direktiv från ledningen och personalen hanteras. LÄS MER

 5. 5. Auditing med digital signatur för Javabaserad plattform : design och implementation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Patrik Ottosson; Andreas Danielsson; [2014]
  Nyckelord :Auditing; distribuerade system; Händelse förlopp; Javabaserad plattform;

  Sammanfattning : Omfattningen av vad som loggas i ett system idag är varierande, de flesta har någon form av loggning av oönskade händelser. Vi inriktar oss på olika metoder för att applicera auditing så det går att spåra hela händelseförlopp. Vi undersöker vilka vitala delar en auditlogg ska innehålla, utifrån SANS policy för auditing. LÄS MER