Sökning: "Andreas Edlund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Edlund.

 1. 1. Utvärdering av byggherredrivna detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Edlund; [2018]
  Nyckelord :Byggherredriven detaljplaneprocess; exploatörsdriven; byggherreinvolvering; detaljplan; planprocess; markexploatering. Developer produced; local plan process; developer involvement; property development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the implementation of local plans produced by the developer have worked in the investigated municipalities. The study shows that there is no major difference in costs, time or quality in between a local plan produced by the developer or the municipality. LÄS MER

 2. 2. Vogler och pergolesis stabat mater: En väg till historiskt informerad uppförandepraxis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Andreas Edlund; [2013-05-07]
  Nyckelord :historically informed performance practice; interpretation; vogler; pergolesi; rehearsal method; improvements; betrachtungen; work concept;

  Sammanfattning : The author is active as a musician in the field of historically informed performance practice (HIP) which emanated from the 20th century early music movement. Studying of historical sources has a central role, but the problem of how interpretation and selection of source material is affected by art and music ideals of our time, is commonly acknowledged. LÄS MER

 3. 3. The role of system administrators in information systems success

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Edlund; Andreas Lövquist; [2012]
  Nyckelord :system administrators; information systems success; The DeLone and McLean IS Success Model; information quality; system quality; service quality;

  Sammanfattning : Limited research has been conducted on how system administrators actually can affect information systems (IS) after they have been implemented; hence, this study examines how system administrators can affect IS success in an implemented IS.The study identified a system administrator´s affect on the three IS quality dimensions in the DeLone and McLean IS success model. LÄS MER

 4. 4. Optimerad Samgranskning : En studie om samverkan mellan ArchiCAD och Solibri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Edlund; [2012]
  Nyckelord :Projekteringssamordning; IFC; ArchiCAD; Solibri;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt inom byggbranschen att så fort ett beslut är taget om att en byggnad ska uppföras, ska den blir klar snarast som möjligt. Detta kräver i sin tur att projekteringen ska utföras på kortast möjliga tid utan att fel uppstår, så själva bygget kan påbörjas. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av testutrustning och metoder för kabelnötning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Edlund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När Scania ska välja elektromekaniska komponenter till sina fordon är det viktigt att de testas noggrant innan de tas i produktion. Detta görs för att försäkra sig om kvalitén för att minimera risken för fel. Eftersom antalet elektriska kablar i fordonen växer så blir utrymmet mindre och påfrestningarna på höljena ökar. LÄS MER