Sökning: "Andreas Edvardsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andreas Edvardsson.

 1. 1. Online Predictions of Human Motion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Andreas Edvardsson; Lucas Grönlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Collaboration between humans and robots is becoming an increasingly commonoccurrence in both industry and homes, more so with every forthcomingtechnological advance. This paper examines the possibilities of performinghuman hand movement predictions on the fly, e.g. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Andreas Arvidsson; Elina Edvardsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; psykiska störningar; psykisk vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund och syfte: Att ha struktur i vardagen är viktigt för personer med psykiska funktionshinder men de har ofta problem att skapa och bibehålla både en yttre och inre struktur. Trots att struktur är ett vanligt arbetsområde för arbetsterapeuter inom psykiatrisk verksamhet i Sverige, saknas det forskning som undersöker arbetsterapeutiska interventioner med syfte att främja struktur för personer med psykiska funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Hallbyggnadsteknik - en effektivisering av småhusproduktion

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Edvardsson; Anders Eriksson; [2009]
  Nyckelord :industrial building; prefabricate; production cost; small houses; industry building; industriellt byggande; prefab; produktionskostnad; småhus; hallbyggnad;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att överföra hallbyggnadsteknik till produktion av småhus för att sänka produktionskostnaderna. Studien visar att hallbyggnadsteknik enkelt går att överföra till en villa. LÄS MER