Sökning: "Andreas Ekberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Ekberg.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Distribution of Pressure on Carton Board Packages : An Objective Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Andreas Ekberg; Marcus Strindlund; [2017]
  Nyckelord :Carton Board; Package; Tetra Pak; Distribution of Pressure; Grip Stiffness; Kartong; Förpackning; Tetra Pak; Tryckfördelning; Greppstyvhet;

  Sammanfattning : Biomimetic tactile sensing was previously mostly performed in medical situations, such as when locating tumors in patients’ bodies. This thesis examined the effectiveness of using a biomimetic tactile sensory equipment for examining pressure distribution throughout carton board packages, made in two different carton board qualities. LÄS MER

 3. 3. Revisionspliktens avskaffande : Påverkan på revisionsbyråer och deras marknadsföring

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anita Ajamlou; Andreas Ekberg; Michel Gülünay; [2011]
  Nyckelord :Revisionsplikt; revisorer; marknadsföring; småföretag; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vissa svenska revisionsbyråer påverkats av avskaffandet av revisionsplikten. Studien medför även hur svenska revisionsbyråer ska agera för att behålla sina nuvarande kunder... LÄS MER

 4. 4. Programutveckling för Tekniska kontorets fastighetsförvaltning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad;

  Författare :Carl-Henrik Ohlsson; Andreas Ekberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Denna rapport är resultatet av ett arbete där ett program utvecklades i Microsoft Access 2003 som skulle fungera som ett register över hyresgäster, fastigheter och leverantörer hos fastighetsförvaltningen vid Tekniska kontoret i Sandviken. Programmet skall hjälpa dem vid sin hantering av den information som finns tillgänglig men är dåligt organiserad, samt finnas som hjälpmedel vid arbetet med sina hyresgäster genom aktivitetsrapportering. LÄS MER

 5. 5. Logicat

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Emma Ekberg; Jin Johansson; Andreas Nilsson; [2009]
  Nyckelord :systemutveckling; programmering; C#; .NET; realtid; projekthantering; orderhantering; lagerhantering; system development; programming; C#; .NET; realtime; project management; order management; supply management;

  Sammanfattning : I vår produktion har vi tagit fram ett system för order- och lagerhantering, med vikt på realtidsuppdateringar, åt en extern mottagare där infrastrukturen inte hängt med i företagets utveckling. Vi valde detta projekt i syfte att bredda våra kunskaper inom både programmering och projekthantering. LÄS MER