Sökning: "Andreas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Andreas Eriksson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Eriksson; Linnea Hamnebo; [2023-03-16]
  Nyckelord :Personcentrerad palliativ vård; Upplevelser; Sjuksköterskor; palliativ vård; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vård i livets slut är den sista delen inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. HUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Rune Eriksson; [2023-02-01]
  Nyckelord :E-bok; läsplatta; E-läsare; e-boksläsare; flow;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. LÄS MER

 3. 3. HEDERSVÅLD OCH FÖRTRYCK : En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser och erfarenheter av ’hedersrelaterat våld och förtryck’

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Honor-related violence and prejudice; the honor phenomenon; HRV; honor culture; knowledge; obstacles; challenges.; Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld; hedersfenomenet; HRV; hederskultur; hederskontext; patriarkalt våld; hinder; utmaningar.;

  Sammanfattning :  I denna kvalitativa studie undersöktes hinder och utmaningar för socialarbetare som arbetar med människor som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Intervjuer med fem socialarbetare från en medelstor svensk stad och tre olika enheter inom socialtjänsten genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Effekter av hästunderstödd terapi på balans, gångförmåga och livskvalitet efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Andreas Eriksson; [2023]
  Nyckelord :horse-assisted therapy; equitherapy; horse riding therapy; animal assisted therapy; hippotherapy; stroke; gait; balance; quality of life; hästunderstödd terapi; stroke; balans; gång; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hästunderstödd terapi, HUT, är en sedan länge existerande vårdform för allehanda besvär. Evidensen för HUT som vårdverktyg har framtill nyligen dock varit svag, men allt fler studier har visat att HUT är en effektiv träningsform för balans och gångförmåga hos barn och ungdomar med CP-skador, förmågor som är tätt förknippade med människors livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. ALGORITMERS INVERKAN PÅ PRESTANDA : En jämförande analys av algoritmer för synfält i flockbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Flockbeteende; Boids; Spelutveckling; Algoritm; QuadTree; Unity;

  Sammanfattning : I detta arbete jämförs prestanda mellan olika implementationer av algoritmer som utför samma uppgift. Som sammanhang för algoritmerna har flockbeteende inom datorspel använts. En anledning till att använda flockbeteende i datorspel och film är att öka realismen i det som presenteras på bildskärmen. LÄS MER