Sökning: "Andreas Flemström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Flemström.

  1. 1. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid demensrelaterad agitation : En litteraturstudie

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Andreas Flemström; Marcus Jonsson; [2009]
    Nyckelord :demens; agitation; icke-farmakologiska;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att via litteraturen beskriva eventuella effekter av icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid demensrelaterad agitation. Data samlades in genom sökning i databaserna Medline och Academic Search Elite... LÄS MER