Sökning: "Andreas Gårdenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Gårdenberg.

 1. 1. Earnings Management : En jämförande studie av 363 företag noterade i Sverige, Finland och Danmark

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bergmark; Andreas Gårdenberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varför skiljer sig länder åt när det gäller graden av konservatism inom redovisning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bergh; Andreas Gårdenberg; [2009]
  Nyckelord :Konservatism; IAS 41; Värdering av skog; Ägarstruktur; Kultur; Nationsjämförelser;

  Sammanfattning : Trots att EU-länderna numera har samma formella redovisningsregler hävdar flera forskare att skillnader kvarstår. I denna uppsats undersöker vi skillnader i konservatism mellan länder och kopplar dessa skillnader till varierande ägarstrukturer respektive skiftande kulturella värderingar. LÄS MER