Sökning: "Andreas Granath"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Granath.

 1. 1. The Smirnov- and Bing-Nagata-Smirnov Metrization Theorems

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Andreas Granath; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay we give a sufficient background to, and prove, the classical Bing-Nagata-Smirnov metrization theorem. Thus we show that a topological space is metrizable if, and only if, it is regular and has a countably locally finite basis. As a corollary of this we also prove Smirnov's metrization theorem. . LÄS MER

 2. 2. Detecting the presence of people in a room using motion detection

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Linus Granath; Andreas Strid; [2016]
  Nyckelord :iot; motion detection; opencv; image processing; cloud storage;

  Sammanfattning : Companies face a problem where employees reserve rooms and do not show up, which leadsto money and resources loss for the companies. An application capable of detecting thepresence of people in a room could solve this problem. LÄS MER

 3. 3. Pralinbutiken : Erfarenheter från utvecklingen av en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten

  Författare :Sara Asad; Tomas Calmfors; Magnus Forzelius; Ellen Fransson; Vilhelm Granath; Axel Johansson; Lisa Karlsson; Andreas Werdin; [2015]
  Nyckelord :Pralinbutiken;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utveckla en e-butik för egenkomponerade askar med chokladpraliner, Pralinbutiken, utifrån den agila utvecklingsmetodiken Scrum. Arbetet har utförts av ett team bestående av åtta studenter vid Linköpings Universitet som en del i ett kandidatarbete inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Valkyrian och Stenansiktet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Granath; [2013]
  Nyckelord :patriarkat; gestaltning; genus; näringslivet; kvinnliga ledare; manliga ledare; DI; Dagens Industri; jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen heter Valkyrian och Stenansiktet och är författad av Andreas Granath vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Denna studie har fokuserats på näringslivet och hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas i tidningen Dagens Industri. LÄS MER