Sökning: "Andreas Granberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andreas Granberg.

 1. 1. Parametric design and optimization of pipe bridges : Automating the design process in early stage of design

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Andreas Granberg; Joel Wahlstein; [2020]
  Nyckelord :Parametric design; Optimization; Grasshopper; Wallacei; Pipe bridge; Master thesis; Genetic algorithm; Visual programming;

  Sammanfattning : Parametric design can be used for structural design. This approach has someclear advantages compared to the conventional point-based approach using differentComputer Aided Design (CAD)-software, especially in early stage of design. LÄS MER

 2. 2. Molnsystem för automatisk blankettinmatning : Blankettutformning & databearbetning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Granberg; Johan Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna tekniska rapport beskriver ett projekt med syftet att utveckla ett molnbaserat system vars uppgift är att digitalisera maskin- och handskriven text från inskannade blanketter med hjälp av Microsofts kognitiva tjänster. Det färdiga systemet var avsett att vara av tillräckligt god kvalitet för att tolka både maskin- och handskrivna blanketter samt extrahera nyckelvärden från dessa. LÄS MER

 3. 3. NBAP message construction using QuickCheck

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Jernberg; Andreas Granberg; [2007]
  Nyckelord :QuickCheck; NBAP; Radio Base Station; Automated Testing; Testing;

  Sammanfattning : Traffic and Feature SW is a department based in Kista. At this department the main processor software, or MPSW in short, in Ericssons Radio Base Stations is tested prior to integration of new releases. LÄS MER