Sökning: "Andreas Grape"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Grape.

 1. 1. Utveckling av incidenthantering genom simulation : En fallstudie om hur simulationsbaserad processanalys kan nyttjas för utveckling av processen för incidenthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Grape; [2022]
  Nyckelord :Business process management BPM ; simulation; incidenthantering; nyckeltal; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet har historiskt legat i den digitala utvecklingens kölvatten. Delvis på grund av ett lägre intresse för effektivisering och lönsamhet, men också på grund av dess komplexitet i form av storlek, politiska förutsättningar och regulatoriska ramar. LÄS MER

 2. 2. To be, or not to be, organic : Motives and barriers for Swedish wine farmers to use organic practices

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Länn; Philip Wikholm; [2019]
  Nyckelord :Organic farming; Viticulture; Wine; Organic wine; Self-determination theory; Motivation; Swedish wine;

  Sammanfattning : Wine production is one of the farming practices with the highest negative environmental impacts, mainly due to a heavy use of pesticides, why it is important to find more sustainable wine production practices. One such practice is organic farming, but the transition is slow and the number of organic certified vineyards remain low. LÄS MER