Sökning: "Andreas Gren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Gren.

 1. 1. Luftvägshantering prehospitalt vid hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marcus Anundi; Andreas Gren; [2017]
  Nyckelord :Luftvägshantering prehospitalt; hjärtstopp; överlevnad; intubation; larynxmask; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägshanteringen är en av hörnstenarna vid behandling av hjärtstopp. Resultaten i olika studier skiljer sig åt avseende vilken ventilationsmetod som är bäst vid hjärtstopp. Metod: Metoden var en kvantitativ retrospektiv longitudinell registerstudie. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror inte att de ser oss som lektant eller lekfarbror längre..." : en kvalitativ studie om några fritidspedagogers syn på yrkets professionalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Gren; [2013]
  Nyckelord :youth leisure centre; fritidspedagog; professionalitet;

  Sammanfattning : Det har talats en hel del i media om fritidspedagogers rätt till legitimation samt om fritidspedagogernas yrkesroller. Denna studies syfte är att undersöka hur fritidspedagoger ser på sin egen professionalitet. LÄS MER

 3. 3. Synthesis and Reactivity of N-heterocyclic Gold (I) Complexes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Lars Erik Andreas Ehnbom; [2013]
  Nyckelord :Oorganisk kemi; inorganic chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning Metallorganisk kemi är en gren av kemin som fokuserar på att utveckla nya reaktioner med hjälp av övergångsmetaller som t.ex. järn, kobolt och guld. Genom att använda övergångsmetaller i kemi är det möjligt att bilda nya reaktioner som man med konventionell organisk kemi inte kan få tillgång till. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters kunskap om oral hälsa : En jämförelse mellan studenter i årskurs 1 och årskurs 3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andreas Gren; Anis Juklen; [2010]
  Nyckelord :nursing students; oral health; knowledge; Kunskap; Oral hälsa; Sjuksköteskestudenter;

  Sammanfattning : Kunskaper i oral hälsa har betydelse för att sjuksköterskor på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka olika sjukdomstillstånd i munhålan. Bristande kunskap i oral hälsa har rapporterats vara ett problem inom vården och därför behövs det ökad utbildning inom oral hälsa hos sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Blödningsbenägenhet hos bengalkatter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Andreas Bystedt; [2008]
  Nyckelord :bengal; katt; blödning; blödarsjuka; blödningstendens; hemofili; koagulationsdefekt; blödningsbenägenhet;

  Sammanfattning : During the years 2005-2007 several cases of abnormal bleeding were seen after surgery in Bengal cats on veterinary clinics and animal hospitals in Sweden. In this study we have examined if the observed bleedings are due to an inherited defect of the coagulation cascade. LÄS MER