Sökning: "Andreas Hart"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Hart.

  1. 1. Investigation of Materials for Use in Exhaust Gas Condensate Environment with Focus on EGR systems

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Andreas Olofsson; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : EGR (Exhaust Gas Recirculation) ar en teknik som anvands for dieselmotorer, foratt mota de hart satta utslappskraven for kvaveoxider. EGR fungerar genom att en delav avgaserna aterfors till cylindrarna. Avgaserna gor sa att den maximala forbranningstemperaturensanks, vilket kraftigt reducerar bildandet av kvaveoxider. LÄS MER