Sökning: "Andreas Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Andreas Hermansson.

 1. 1. Investigating the usefulness of a generative AI when designing user interfaces

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen Vi3

  Författare :Andreas Bleichner; Nils Hermansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Generative AI is a hot topic as of 2023, with huge financial investments in the industry. The areas of use for it are rapidly expanding. One potential benefit of generative AI could be in the field of UX design. LÄS MER

 2. 2. Kreditgivningsprocessen hos svenska banker : Beslutfattandet vid beviljande av bolån

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Hermansson; Andreas Boij; [2022]
  Nyckelord :Lending; decision-making; credit risk; repayment; loan officers; uncertainty; mortgage.; Kreditgivning; beslutsfattande; kreditrisk; återbetalningsförmåga; kreditgivare; osäkerhet; bolån.;

  Sammanfattning : Housing prices have risen a lot in recent years, and many who have been outside the market may find it difficult to enter. Mortgage lending is something that can drive home prices. The credit officer grants the mortgage and makes the decision according to models that exist within the credit institution. LÄS MER

 3. 3. An Interactive Online Application for Active Learning using Escape Rooms

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Bleichner; Christoffer Nyberg; Nils Hermansson; Sebastian Fällman; [2021]
  Nyckelord :escape room; education; online; 3D; virtual;

  Sammanfattning : As the pandemic of 2020 broke out there was an increase in the use of virtual meeting rooms as a platform for holding online lectures. The usefulness of being able to attend a lecture comfortably from home cannot be denied, however participants report feeling less engaged in lectures when studying remotely. LÄS MER

 4. 4. "Man behöver ju kommunicera på andra sätt, och då är det väldigt smidigt att kunna göra det centralt på en lärplattform" : Komvuxlärares upplevelse av digitala lärplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Andreas Hermansson; Johannes Thornfält; [2020]
  Nyckelord :LMS; Learning Management System; Digitalization; E-learning; Corona; UTAUT; LMS; Learning Management System; Digitalisering; E-learning; Corona; UTAUT;

  Sammanfattning : As a result of the ongoing worldwide pandemic of coronavirus disease the Swedish colleges, adult schools and high schools closed and switched to distance education. Beside the pandemic a report from the Teachers' Union was published in which it was found that many teachers are dissatisfied with the learning management systems used. LÄS MER

 5. 5. Framtidens banker - En kvalitativ studie om hur svenska banker påverkas av marknadsförändringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Hermansson; Andreas Olofsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER