Sökning: "Andreas Hjelminge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Hjelminge.

  1. 1. Digitaliserade barn : En studie om principen om barnets bästa och socialtjänstens intervjuer på distans i en digitaliserad tid

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Andreas Hjelminge; [2022]
    Nyckelord :children; social services; remote; interviews; digitalisation; barn; barnrätt; socialtjänst; socialtjänsten; intervju; digitalisering; covid-19; corona; SoL; LVU; pandemi; barnkonventionen;

    Sammanfattning : För ungefär två år sedan fick hela världen och därmed vi i Sverige förändra våra livsstilar markant från vad vi var vana vid. Coronapandemin och sjukdomen covid-19 spred sig snabbt och allt för många omkom till följd av smittan. För att bromsa och försöka stoppa smittan ställde vi om, där det var möjligt, till distansarbete. LÄS MER