Sökning: "Andreas Hoffman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Hoffman.

 1. 1. Regelstyrning mot penningtvätt : En fallstudie om Nordea Rådgivning Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Hoffman; Jonathan Rydström; Andreas Torstensson; [2016]
  Nyckelord :Penningtvätt; verksamhetsstyrning; regelstyrning; explicita regler; implicita regler; regler; bank; Nordea; Kalmar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Penningtvätt är ett stort problem i dagens samhälle och ett problem som den finansiella sektorn jobbar med dagligen. Inriktningen på vår studie är att undersöka hur bankanställda uppfattar att de blir styrda av regler i det förebyggande arbetet mot penningtvätt. LÄS MER

 2. 2. Strategic Alliances - A Differentiated View

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Hoffman; Jonas Prudlo; Manuel Zolghadar; [2003]
  Nyckelord :allianser; strategiska; new perspective; strategic alliance; strategic alliances; strategic; alliance; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The common literature about strategic alliances offers a very fragmented picture. This thesis gives a theoretical overview on strategic alliances and builds the basis for the following examination of the different dimensions most strategic alliances have. The examination of the different dimensions is the crucial point of this thesis. LÄS MER