Sökning: "Andreas Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Andreas Holmberg.

 1. 1. Redovisningsefterlevnad : Lagen om hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Holmberg; Andreas Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Regelefterlevnad; hållbarhetsrapportering; legitimitetsteori; institutionell teori; EU-direktiv; GRI.;

  Sammanfattning : Från och med räkenskapsåret 2017 behöver stora svenska företag upprätta hållbarhetsrapport enligt lagstadgade krav. Sverige anses generellt vara i framkant inom hållbara initiativ och åtaganden, dock visar tidigare internationell forskning att företag brister i att förmedla relevant information i hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Luftförsvar för stärkt kustförsvar : En studie om burna Lv-robotsystem i amfibiebataljonen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Amphibious batallion; air defense; SHORAD; MANPADS; amphibious operation; multiple criteria decision analysis; military utility; RBS70 NG; Mistral; Stinger; over the horizon.; Amfibiebataljon; luftförsvar; luftvärn; SHORAD; MANPADS; amfibieoperation; multimålmetod; militär nytta; militär effektivitet; RBS70 NG; Mistral; Stinger; over the horizon.;

  Sammanfattning : The traditional landings with large warships near the coastline have been replaced by means of vessels moving beyond the horizon from the coast where the landing will take place. The old landing crafts have been replaced by transport helicopters and close air support, a threat that the amphibious battalion lacks resources to meet. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Andreas Persson; Anja Holmberg; [2017]
  Nyckelord :kvalitativ; litteraturstudie; Parkinsons sjukdom; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Googles sökmotor på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur fem mäklar- och fastighetsbyråer i Halmstad förhåller sig till Googles sökmotor i deras digitala kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Holmberg; Andreas Good; [2016]
  Nyckelord :Google; Googles sökmotor; nätverksmakt; gatekeeping; political economy.;

  Sammanfattning : Titel: Googles sökmotor på lokal nivå – En kvalitativ studie om hur fem mäklar- och fastighetsbyråer i Halmstad förhåller sig till Googles sökmotor i deras digitala kommunikation.Författare: Emma Holmberg och Andreas GoodHandledare: Linus AnderssonExaminator: Malin HallénTyp av arbete: KandidatuppsatsSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur anställda på fem mäklar- och fastighetsbyråer i Halmstad upplever att de använder Googles sökmotor i deras digitala kommunikation. LÄS MER

 5. 5. How to create affordable and sustainable facilitites for companies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Andreas Persson; Daniel Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Sustainable facilities; operational cost reduction; needfinding; room planning; building design; product development;

  Sammanfattning : Summary Kruthusen Företagsfastigheter AB is a company that rent industrial facilities, mainly to smaller companies and startup companies. Most of their facilities today are already rented which creates the opportunity to expand and build new facilities. LÄS MER