Sökning: "Andreas Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Andreas Holmberg.

 1. 1. "Allt annat fixade jag" Församlingsgemenskap och körsång under pandemin : En intervjuundersökning om levd ecklesiologi

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Birgitta Ed; [2022]
  Nyckelord :pandemi; körsång; körer; ecklesiologi; församlingsgemenskap; digitala verktyg; Svenska kyrkan; Andreas Holmberg; Caroline Gustavsson; Heidi A Campbell; Solle;

  Sammanfattning : Under pandemiåren 2020 - 2021 förändrades förutsättningarna att vara kyrka i grunden. I denna uppsats analyseras kören som ett uttryck för församlingsgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Radera inte språket : En systematisk litteraturstudie om problemlösning i det flerspråkiga lågstadieklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Wilma Olin; Andreas Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Matematik; flerspråkighet; problemlösning; kommunikation och didaktiska åtgärder;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien berör flerspråkiga lågstadieelever i matematik. Det finns en stor skillnad i elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenskas skolresultat. LÄS MER

 3. 3. Combination analysis of multispectral and radar satellite data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Andreas Holmberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Remote sensing technologies, such as satellite imagery, have proven to be a powerful tool for land cover classification when combined with machine learning algorithms. Depending on which type of sensor is used for the imagery, different properties of land cover classes may be distinguished. LÄS MER

 4. 4. Varför starka stater förlorar asymmetriska konflikter : Globaliseringens effekter på folkviljan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Holmberg; [2020]
  Nyckelord :interdependence; realism; cost-tolerance; asymmetric conflict; multiple linear regression; strategy; military power; war outcome; asymmetrisk konflikt; kostnadstolerans; multipel linjär regression; strategi; konfliktutfall; komplex interdependens; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Why do strong states, despite their far superior military capabilities, experience increasing difficulties in defeating small states in asymmetric conflicts? In this thesis I develop a conceptual framework based on Keohane & Nye's theory of complex interdependence, in which I argue that the increased degree of mutual interdependence among strong states leads to decreased cost-tolerance when exercising military power. This, in turn, leads to power being exercised in other forms such as different types of sanctions, influence on political agendas or through political pressure made possible by asymmetric vulnerabilities. LÄS MER

 5. 5. Redovisningsefterlevnad : Lagen om hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Holmberg; Andreas Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Regelefterlevnad; hållbarhetsrapportering; legitimitetsteori; institutionell teori; EU-direktiv; GRI.;

  Sammanfattning : Från och med räkenskapsåret 2017 behöver stora svenska företag upprätta hållbarhetsrapport enligt lagstadgade krav. Sverige anses generellt vara i framkant inom hållbara initiativ och åtaganden, dock visar tidigare internationell forskning att företag brister i att förmedla relevant information i hållbarhetsrapporter. LÄS MER