Sökning: "Andreas Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Andreas Jönsson.

 1. 1. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och säkerhetsutvärdering av en flexibel autentiseringslösning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Emil Jönsson; Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :OAuth2; OpenID Connect; EPiServer; elicitation; penetration test.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis work was done in collaboration with Knowit Experience in Malmö. Its main goal was to evaluate and develop an authentication module for the company’s e-commerce platform. Semi-structured interviews were held with software developers at the company to better understand their needs. LÄS MER

 3. 3. Stokastisk modellering & hantering av maskinhaveri : En fallstudie på Gunnebo Industries

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Jönsson; Andreas Åberg; [2020]
  Nyckelord :Machine reliability; Stochastics; Modelling; Flow of material; Material management; Statistics; Weibull; Maintenance; Driftsäkerhet; Stokastik; Modellering; Materialflöde; Materialhantering; Statistik; Weibull; Underhåll;

  Sammanfattning : Studien är utförd för att identifiera faktorer som påverkar materialflödet negativt i en tillverkningsindustri. På fallföretaget Gunnebo Industries observerades ett specifikt problemområde med fluktuationer som grundar sig i smidesmaskiners driftsäkerhet. Dessa skapar påföljder som försvårar materialhanteringen. LÄS MER

 4. 4. Recognizing Spontaneous Facial Expressions using Deep Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Erik Söderberg; Andreas Jönsson; [2018]
  Nyckelord :facial expression recognition; deep neural network; machine learning; image analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Emotion recognition is a relatively new research area within image analysis where machine learning models learn to interpret facial expressions. In this thesis paper the authors have investigated how close to human accuracy selected deep convolutional neural network models can reach on the Emotion Recognition Problem, what the purpose of such an application might be and what compromises can be made when balancing computational power and classification performance. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av kolfiberchassi till GiGtechs fordon Reborn

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Andreas Jönsson; Christoffer Sebelius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Shell Eco Marathon is a competition where the goal is to make a vehicle as energy efficient as possible. One team that compete in the competition is HiGtech, whose vehicle is using a frame of steel pipes. Because of that, their vehicle weight more than most of the competitors who uses carbon fiber monocoques. LÄS MER