Sökning: "Andreas Johansson högskolan i gävle"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Andreas Johansson högskolan i gävle.

 1. 1. Kärlekens sista rum : Enhetschefer i socialtjänsten om äldres lagliga rätt att sammanbo i särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Charlotta Dahlgren; Andreas Nerström; [2019]
  Nyckelord :Eldercare; Ethical stress; Reasonable standard of living; Social action; Street-level bureaucracy; biståndsbedömning äldre; etisk stress; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; sammanboende;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the reasoning among first line managers concerning the law from 2012 which gives older couples the right to continue living together even when only one of them needs special housing for service and care. We used a qualitative method with data collected through individual semi-structured interviews with six care managers in different municipalities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Critical Success Factors: A study of Swedish Restaurant Franchisors

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Johansson; Andreas Pedersen; [2018]
  Nyckelord :Franchising; Franchisee; Franchisor; Critical Success Factors; CSFs; Restaurant Chain; Fast-Food chain; life cycle; expansion; barriers;

  Sammanfattning : ABSTRACT Aim: From its inception to its expansion nationally and internationally, the management of a restaurant franchise concept uses various critical success factors to overcome the barriers that they encounter throughout their different growth phases. This study aims to find out what the CSFs are for Swedish restaurant franchisors of different sizes, what barriers they encounter and what their solutions to these problems are. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång en garderob… : En narrativ studie om tre män i tjugoårsåldern och deras upplevelser av att bryta mot normerna i en heteronormativ skolmiljö.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; [2015]
  Nyckelord :heteronormativitet; normkritisk pedagogik; queerteori; diskrimineringslagen;

  Sammanfattning : Skolan är med och reproducerar samhälleliga normer och värderingar, något som är en naturlig del i dess kulturöverförande uppdrag. I relation till det ligger skolan i topp över miljöer när det kommer till diskriminering av människor som inte är eller upplevs vara heterosexuella, något som ofta förklaras genom begreppet heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. Den stora, manliga, mannen : En intervjustudie om hur män uppfattar att deras kroppsuppfattning påverkar kroppssjälvkänslan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; [2014]
  Nyckelord :body image and men; body-esteem; the body as a social construction; mäns kroppsuppfattning; kroppen som social konstruktion;

  Sammanfattning : Problem kring den egna kroppen och dess utseende är något som historiskt sett varit något typiskt genuskodat kvinnligt. Under de senaste 20-30 åren har män i allt större utsträckning rapporterat liknande problematik, detta i samband med en allt högre grad exponering av mannens kropp. LÄS MER

 5. 5. Säljteknik i fastighetsförmedling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Fredrik Vestberg; [2007]
  Nyckelord :Säljteknik; fastighetsförmedling; intagsprocessen; anpassning;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklare strävar hela tiden efter att få uppdrag kunder. Kvalitén på säljtekniken hos den enskilde fastighetsmäklaren är av stor vikt vid förhandlingen med kunden. Det återkommande budskapet från vår studie torde vara anpassning till den aktuella situationen. LÄS MER