Sökning: "Andreas Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden Andreas Johansson.

 1. 1. Does sustainability affect dividend policy? : A panel data study on Nordic firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Alexander Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend payout ratio; ESG; Sustainability; Agency theory; Signaling theory;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate sustainability and dividend policy in the Nordic countries. In the field of finance, the importance of corporate sustainability is growing, particularly in the Nordic countries, which excel in global sustainability rankings. LÄS MER

 2. 2. Klimatfrågan ur barns perspektiv : En litteraturstudie om elevers uppfattningar om klimatförändringen, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder för att minska dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Johansson; Oliver Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Greenhouse effect; School; Conceptions; Students;

  Sammanfattning : The climate issue has become more relevant in the last decade with international alarm reports being exposed in various media. Today's social discussions are characterized by this complex subject, and our way of life affects the climate both for us and for future generations. LÄS MER

 3. 3. Kärlekens sista rum : Enhetschefer i socialtjänsten om äldres lagliga rätt att sammanbo i särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Charlotta Dahlgren; Andreas Nerström; [2019]
  Nyckelord :Eldercare; Ethical stress; Reasonable standard of living; Social action; Street-level bureaucracy; biståndsbedömning äldre; etisk stress; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; sammanboende;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the reasoning among first line managers concerning the law from 2012 which gives older couples the right to continue living together even when only one of them needs special housing for service and care. We used a qualitative method with data collected through individual semi-structured interviews with six care managers in different municipalities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. AKTÖRERS INVERKAN PÅ DEMOKRATISERINGSPROCESSER En komparativ studie om demokratiseringsprocesserna i Tjeckoslovakien och Kroatien

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; Adam Neuman; [2019]
  Nyckelord :Czechoslovakia; Croatia; political actors; Huntington; democratization; transition;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in which way political actors affected the outcome of democratizations during the Third Wave of Democracy. Due to the variety of cases concerning democratization in the 20th century there have been a lot of different outcomes and explanations regarding the contributing aspects of the transition from authoritarian rule. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares arbete med dataspelsberoende ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mattias Frost; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Internet gaming disorder; adolescents; social work; abuse; gaming addiction.; Dataspelsberoende; ungdomar; socialtjänst; missbruk; beroende.;

  Sammanfattning : Dataspelsberoende är ett relativt nytt och växande problem bland barn och ungdomar, som kan innebära negativa konsekvenser för deras familjerelationer samt skolgång. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring ungdomar som lever med dataspelsberoende. LÄS MER