Sökning: "Andreas Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Andreas Karlsson.

 1. 1. Kontinuerligt ökad trygghet i en komplex och ansvarskrävande yrkesroll - Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av internutbildning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Vera Weber; Andreas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samexisterande logiker bland mindre re-visions- och redovisningsbyråer : En kvalitativ studie i hur byråerna identifierar sig och svarar på samexisterande logiker

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonathan Ahlstrand; Andreas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Contigent Convertibles - Liability or Equity? A study of the CoCo market`s reaction to banks earnings announcements

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2019-06-10]
  Nyckelord :Contigent Convertibles; Financial instruments;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personlighet och dess samband med studenters upplevelse av organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Andreas Vahlgren; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk rättvisa; personlighet; studenter; femfaktorteorin; universitet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan studenters personlighet och deras upplevelse av organisatorisk rättvisa. För att göra detta används femfaktorteorin för att mäta de olika personlighetsdragen. Analysens dataunderlag består av totalt 255 respondenter från tre olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet. LÄS MER

 5. 5. Managing the challenges of event sourcing : Versioning and incorrect states

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Karlsson; Nils Pettersson; Peter Malmquist; [2019]
  Nyckelord :Event Sourcing; Event Versioning; Functional Programming; Retroactive Events;

  Sammanfattning : Event sourcing has caught the interest of many developers due to desirable features such as an implicit audit log and a simplified database design. This thesis presents a case study with a focus on managing the challenges of versioning and correcting incorrect states. LÄS MER