Sökning: "Andreas Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Andreas Karlsson.

 1. 1. Contigent Convertibles - Liability or Equity? A study of the CoCo market`s reaction to banks earnings announcements

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2019-06-10]
  Nyckelord :Contigent Convertibles; Financial instruments;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Personlighet och dess samband med studenters upplevelse av organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Andreas Vahlgren; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk rättvisa; personlighet; studenter; femfaktorteorin; universitet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan studenters personlighet och deras upplevelse av organisatorisk rättvisa. För att göra detta används femfaktorteorin för att mäta de olika personlighetsdragen. Analysens dataunderlag består av totalt 255 respondenter från tre olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Managing the challenges of event sourcing : Versioning and incorrect states

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Karlsson; Nils Pettersson; Peter Malmquist; [2019]
  Nyckelord :Event Sourcing; Event Versioning; Functional Programming; Retroactive Events;

  Sammanfattning : Event sourcing has caught the interest of many developers due to desirable features such as an implicit audit log and a simplified database design. This thesis presents a case study with a focus on managing the challenges of versioning and correcting incorrect states. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig representation i ersättningsutskott : En kvantitativ studie om samband mellan könsfördelning och rörlig kompensation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonathan Ahlstrand; Andreas Karlsson; Max Söderström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. CI/CD i molnapplikationer som Google Cloud, Azure och AWS

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Andell; Nigel Cole; Wiktor Karlsson; Eric Lilja; Diba Rezaie; David Thimren; Andreas Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Moln; CI; CD; Server; Mikrotjänst;

  Sammanfattning : Under VT 2019 ägde projektet rum varav denna rapport är ett av resultaten. Projektets mål var att skapa en CI/CD pipeline vars syfte var tänkt att frekvent kunna leverera färdigtestad kod till olika molntjänster som Google Cloud Platform, Amazon Web Services och Azure. LÄS MER