Sökning: "Andreas Krüger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Krüger.

 1. 1. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Krüger; [2019]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; dokumentera; elev; grundskola; centralt innehåll; Lgr11; ord och bild; reflektion; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; undervisning; återkoppling; summativ; formativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. LÄS MER

 2. 2. Barnsligt lätt att hitta rätt? En observationsstudie om hur barn navigerar mobila applikationer

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :NADJA KRÜGER; ANDREAS SKOGLUND; [2014-07-04]
  Nyckelord :användargränssnitt; barn; navigering; applikationer; förskola; mobila enheter; design;

  Sammanfattning : Children’s use of mobile devices is constantly increasing and has become very popular withchildren as young as toddlers. Schools in Sweden have made large investments to expand theuse of information technology (IT), and the use of mobile devices in preschools is already acommon support tool for learning. LÄS MER