Sökning: "Andreas Kronberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Kronberg.

 1. 1. IT-avtal - Upphandlarens roll vid komplex upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Kronberg; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När målen helgar medlen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cristian Harmansson; Andreas Kronberg; [2014-06-26]
  Nyckelord :Konkurrensutvalitet; Hemtjänst; Kvasimarknad; Kundvalsmodell; Lagen om valfirihetssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER