Sökning: "Andreas Kyed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Kyed.

 1. 1. Högre avkastning till lägre risk? - En alternativ investeringsstrategi på den svenska aktiemarknaden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Andreas Kyed; Carl Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Smart Beta - En utvärdering av några Smart Beta-index inriktade mot den svenska aktiemarknaden -

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Andreas Kyed; Niklas Lorensson; Carl Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER