Sökning: "Andreas Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Andreas Lind.

 1. 1. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 2. 2. Language Classification Using Neural Networks

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Lindgren; Gustav Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project a model has been created that with an audio sequence as input can classify the language being spoken to be either english or french. The focus of the project has been to experiment with different ways to process audio files and to design a neural network in order to maximize the performance for the task of language classification. LÄS MER

 3. 3. Chasing the Greater Good : A Qualitative study in how Sustainability is steered and implemented through Control Systems

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andreas Jansson; Ebba Lind; [2018]
  Nyckelord :sustainability control systems; management control systems; performance measurements; reward systems; sustainable development; sustainability;

  Sammanfattning : Today's society is a vulnerable society. Climate change and social injustices are genuine threats to how the lives of future generations are going to be, and humans are the cause of these problems. Sustainable development needs to be achieved if we want future generations to have a good and dignified existence. LÄS MER

 4. 4. Spårbarhetssystem för sekretessuppgifter : Hantering av hemlig information har aldrig varit enklare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Hasselquist; Daniel Herzegh; Andreas Lundquist; Jennifer Lindgren; Johan Lind; Niklas Nilsson; Philip Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projektarbete som utfördes av sju studenter från civilingenjörsprogrammen inom datateknik och mjukvaruteknik vid Linköpings universitet.  Projektet utfördes i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling under våren 2018. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av ny teknik för hjärtpulsdetektion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jabar Zaeid; Andreas Lind; [2017]
  Nyckelord :Signal Processing; Medical Technology; Pulse Detection; ECG Registration; Atrial fibrillation; QRS-complex; Signalbehandling; Medicinteknik; Pulsdetektion; EKG-registrering; Förmaksflimmer; QRS-komplex;

  Sammanfattning : In this thesis we suggest a technique for detecting pulses by signal processing of a raw ECG signal registered from 4 electrodes located on the left upper arm. The signal processing is performed in Matlab and consists of normalization, lowpass filtering, highpass filtering, derivation, squaring and a moving average window to reduce interference. LÄS MER