Sökning: "Andreas Lindgren Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Andreas Lindgren Lindgren.

 1. 1. Kön och genus i högläsningslitteratur : Ur en lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2021]
  Nyckelord :Kön och genus; högläsningslitteratur; Grundskola F-3;

  Sammanfattning : Studier har visat att flickor och pojkar bemöts olika efter liknande beteende, och att högläsning är en viktig del av den tidiga undervisningen. Fokuset i den här studien är därmed att se hur kön och genus porträtteras i ett antal böcker som läses högt i dagens svenska skolor. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning Models for Fueling Inaccuracy Detection using Gas Exchange Signals in Heavy-duty Vehicle Engines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Johannes Dufva; Andreas Lindgren; [2021]
  Nyckelord :fueling diagnosis; fuel injectors; machine learning; supervised machine learning; neural network; internal combustion engine; data analytics;

  Sammanfattning : Heavy-duty trucks are important links in the logistic chains of transport. Critical components in trucks include fuel injectors in which inaccuracies can lead to severe financial damage and higher emissions. Intelligent and efficient ways to detect such scenarios are thus of high importance. LÄS MER

 3. 3. Spindeln i nätet : En intervjustudie om projektet ISSA

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tobias Rundberg; Andreas Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; Larmcentral; Teamarbete; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag ses ett ökat tryck på sjukvården i stort, detta avspeglar sig även inom ambulanssjukvården. Inom ambulanssjukvården tar det sig uttryck genom ökad larmfrekvens. Detta leder till att de resurser som finns behöver användas klokt. LÄS MER

 4. 4. Evidens för mindfulness som stressreduktion hos yrkesverksamma sjuksköterskor – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Lindgren; Patrik Löf; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Mindfulness; Professional Nurses; Stress; Stress Management; Litteraturöversikt; Mindfulness; Stress; Stresshantering; Yrkesverksamma sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har i sitt arbete ett stort ansvar för människors liv och hälsa. Arbetet kan dock ofta vara mycket stressigt, vilket kan leda till både stressrelaterad ohälsa hos sjuksköterskan och risk för misstag i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Mobilsportsensor : Utvecklingsplattform för att kvantifiera träning

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Carl Lindgren; Andreas Jakum; [2020]
  Nyckelord :IMU; Microcontroller; Bluetooth low energy; swiming; IMU; Mikrokontroller; Bluetooth low energy; accelerometer; simning;

  Sammanfattning : Simning är en sport där små marginaler har stor inverkan på resultatet. I OS-finalen 2008 vann Michael Phelps över Milorad Čavić med en hundradels sekund. För att få marginalen på sin sida behöver simmaren träna otaliga timmar. LÄS MER