Sökning: "Andreas Ljunggren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Andreas Ljunggren.

 1. 1. THE GOVERNMENTAL DISCOURSE TOWARD HOMOSEXUALS IN SWEDEN. A critical discourse analysis of the changing discourse between the years 1935 and 2007

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Ljunggren; [2022-02-11]
  Nyckelord :Homosexuality; Sexual Minority; Discursive Change; Visibility; Government Commissioned Reports SOU ;

  Sammanfattning : This Master’s Thesis aims to examine how the governmental discourse of the attitudes toward homosexuals has changed in Sweden since 1935 up until modern day. To do this, selected quotes for deeper analysis based on a larger textual analysis of nine Government Commissioned Reports (SOUs) between 1935 and 2007 are used, consisting of approximately 1000 pages. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av ritningshantering hos ABB Industrial Automation Control Technologies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Andreas Björklund; Viktor Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Quality; Cost of poor quality; Process management; PDSA; CCM; drawings; drawing management; Kvalitet; Kvalitetsbristkostnader; Processkartläggning; PDSA; CCM; ritning; ritningshantering;

  Sammanfattning : Cost of poor quality describes what the lack of quality costs an organization. By understanding what the concept is and how it can be translated into a specific organization, it creates the conditions for eliminating them, and it can generate a saving of up to 30% of the organization's turnover. LÄS MER

 3. 3. Attityder gentemot homosexuella inom EU - En kvantitativ studie av attitydförändring mellan 2002 och 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Ljunggren; [2017-03-15]
  Nyckelord :attitudes; homosexuality; sexual minority; LGBT-activism; LGBT-rights; the socio-cultural dimension; polarization; attityder; homosexualitet; sexuell minoritet; HBTQ-aktivism; HBTQ-rättigheter; den sociokulturella dimensionen; polarisering;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis is studying the attitudes towards homosexuality in the European Union. The subject of this study will be to enlighten which groups in the European society that holds the most negative attitudes towards homosexuals and how these attitudes have changed over time. LÄS MER

 4. 4. A penny saved

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson Lagerstedt; Oscar Ljunggren Westlundh; Truls Törnqvist; [2016]
  Nyckelord :Cash holdings; profitability; Stockholm stock exchange; overinvestment; Jensen’s free cash flow hypothesis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: A penny saved: Do cash holdings reduce profitability? Seminar date: May 25, 2016 Course: FEKN90, For the degree of: Master of Science in Business and Economics, 30HP Authors: Andreas Lagerstedt, Oscar Ljunggren Westlundh, Truls Törnqvist Advisor: Anna Glenngård Keywords: Cash holdings, profitability, Stockholm stock exchange, overinvestment, Jensen’s free cash flow hypothesis. Purpose: The overall purpose of this study is to investigate if profitability is negatively affected by cash holdings for firms on the Swedish market. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas VD:s ersättningsnivå av styrelsens egenskaper?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Hellström; Andreas Johansson Lagerstedt; Jennifer Jönsson; Oscar Ljunggren Westlundh; [2015]
  Nyckelord :Small Cap; Sverige; bolagsstyrning; styrelsens egenskaper; VD-ersättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resultat: Studiens resultat påvisar att det finns tydliga samband mellan styrelsens egenskaper och VD:s ersättningsnivå. VD- ersättningen har ett positivt samband med styrelsens storlek, kvinnliga styrelseledamöter, styrelseledamöternas ersättning, arbetstagarrepresentanter och andelen beroende styrelseledamöter gentemot större aktieägare. LÄS MER