Sökning: "Andreas Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Andreas Lundgren.

 1. 1. Hela Tyskland i nationellt festrus tacke vare dåren hitler! : En undersökning av fem olika dagstidningar före och under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Lindén; Andreas Forshage; [2018]
  Nyckelord :Nazistregimen; Tyskland; Hitler; HD; HP; GP; SVD; NA; positiv; negativ; övrig; stor; liten; framställning; andra världskriget.;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur olika tidningar i Sverige framställer nazistregimen i Tyskland före och under andra världskriget i sina rubriker. Syftet är att ta reda på vilka skillnader och likheter som finns mellan lokala tidningar, tidningarna själva över tid, lokala tidningar över tid, lokal respektive rikstidning och lokal respektive rikstidning över tid. LÄS MER

 2. 2. Fritidsläraren i klassrummet : Åtta fritidslärares uppfattningar om deras uppdrag och roller under skoltiden samt hur fritidslärarnas uppfattningar påverkas av lärare, rektor och förkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Lundgren; Katarina Hjukström; [2018]
  Nyckelord :fritidslärare i klassrummet; elevassistent; hjälplärare; resurs; inhoppare; självständig; samverkan; samarbete; påverkan; roll; uppdrag; skoltid.;

  Sammanfattning : Fritidslärarens uppdrag under fritidstid finns tydligt beskrivet i skolans styrdokument men fritidslärarens uppdrag under skoltid är inte lika klart bestämd. Vi som utfört denna studie utbildar oss till Grundlärare med inriktning mot fritidshem och har under utbildningens gång uppmärksammat ett fenomen att fritidslärarens uppdrag och roller under skoltid är väldigt individanpassade och har sett olika ut på alla platser vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på. LÄS MER

 3. 3. Relation between herbivore abundance, herbivore diversity and vegetation diversity

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Andreas Lundgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kompetenstrappan- kommer den verkligen sätta stopp för personalomsättningen? : -En kvalitativ studie angående åtgärdsprogrammet som satts in på utredningsenheten, barn- och unga i Umeå Kommun.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanne Wennberg; Linda Granström; [2016]
  Nyckelord :socialt arbete; kompetenstrappa; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljö; hälsofrämjande insatser; ansträngning; belöning; stöd; socialsekreterare; stress.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka det åtgärdsprogram, i form av en kompetenstrappa, som Socialnämnden i Umeå kommun satt in på utredningsenhet barn och unga. Detta med anledning till den personalomsättning som under en tid pågått. LÄS MER

 5. 5. Elbilsladdning i anslutning till bostadsfastighet : modellering av sammanlagringseffekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Andreas Lundgren; [2016]
  Nyckelord :aggregation effec; electric vehicles; charging power; Elbilsladdning; sammanlagringseffekt; Halo; bostadsfastighet; normalladdare; laddstationer; laddinfrastruktur;

  Sammanfattning : This thesis examines charging of electric vehicles with charging power of 3,7 kW, in connection to an apartment building in Sweden. Also the power consumption of six electric vehicles are investigated.The charging-simulations of the electric vehicles were performed with the electric vehicle charging model (Grahn-Munkhammar) in MatLab. LÄS MER