Sökning: "Andreas Lundman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Lundman.

 1. 1. Spindeln i nätet : En intervjustudie om projektet ISSA

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tobias Rundberg; Andreas Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; Larmcentral; Teamarbete; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag ses ett ökat tryck på sjukvården i stort, detta avspeglar sig även inom ambulanssjukvården. Inom ambulanssjukvården tar det sig uttryck genom ökad larmfrekvens. Detta leder till att de resurser som finns behöver användas klokt. LÄS MER

 2. 2. VALET ATT ARBETA VIDARE EFTER UPPNÅDD PENSIONSÅLDER INFLUERAS AV MOTSATTA UPPLEVELSER”Två sidor av samma mynt”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andreas Daremark; Anton Björck-Teuscher; [2017-06-12]
  Nyckelord :Work; Retirement; Choice; Experiences; Qualitative method;

  Sammanfattning : BakgrundDet blir allt vanligare att arbeta trots ökad ålder och arbetet är den aktivitet som utgör en av de största avsnitten i livet. Vad vi gör från dag till dag är starkt kopplat till vår upplevelse av identitet och duglighet och detta definieras av arbetet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter på en akutmottagning utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Medin; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Experience; Referral; Triage; Self-care; Akutmottagning; Sjuksköterska; Upplevelse; Hänvisning; Triage; Egenvård;

  Sammanfattning : I Sverige finns 71 sjukhusbundna akutmottagningar som under 2015 uppskattades handlägga 2,53 miljoner besök, en siffra som ökar år från år. Siffran är en ökning med ca tre procent jämfört med 2014. LÄS MER

 4. 4. Namibian nurses experience of patients adherence to the treatment plan : an empirical study of nurses work related to patients diagnosed with multi drug resistant Tuberculosis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erica Feivik; Andreas Backman; [2015]
  Nyckelord :Adherence; communication; knowledge; lifeworld; therapeutic relationship;

  Sammanfattning : Background: A low adherence is one of the reasons for the development of drug resistant Tuberculosis. One of the identified factors connected to adherence is the relations between health care personal and patient. Nurses all over the world daily work close to the patient supporting them to achieve a high adherence to their treatment plan. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Andreas Wiezell; Robin Robertsson; [2013]
  Nyckelord :Anhörig; Anhörigvårdare; Demenssjukdom; Information; Upplevelser; Stöd; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor blir allt äldre och det innebär att antalet demenssjuka ökar och därmed även antalet anhörigvårdare. Att vara anhörigvårdare till en närstående med demenssjukdom innebär ökade påfrestningar som blir en central del i deras liv. LÄS MER