Sökning: "Andreas Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Andreas Möller.

 1. 1. A dynamic method for rendering overlay on live video : With motion detection and masking using DirectX 11 and HLSL

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Möller; [2018]
  Nyckelord :overlay; rendering; DirectX11; motion maskin; motion detection; HLSL; pixel manipulation;

  Sammanfattning : The digitalization leads to that many physical solutions are replaced by digital once. Especially in the surveillance and security business have humans been replaced by cameras which are monitored from a remote location. LÄS MER

 2. 2. A PUBLIC HOME - Exploring the architectural typology to support the path out of homelessness

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Andreas Møller Nielsen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kulturellt anpassad för globalisering – En kvalitativ studie om affärskulturellaskillnader i Kina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Martinsson; Emil Möller; Andreas Paulsen Ernek; [2016]
  Nyckelord :Business relations; Guanxi; Mianzi; Sweden; China; B2B; Affärsrelationer; Guanxi; Kina; Affärskultur; Mianzi; B2B; Sverige;

  Sammanfattning : Den ekonomiska jätten i öst växer som aldrig förr och affärsmöjligheterna för företag har gåttfrån att bara ha varit ett land där man förlägger sin produktion, tack vare att kostnaderna är såpass låga, lockar numera den snabbt växande konsumentmarknaden fler och fler företag atttesta lyckan i landet. I denna uppsats tas den affärskulturella skillnaden upp både internt iföretag där man har kinesiska kollegor samt externt, hur man jobbar med kinesiska företagfrån ett svenskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Verkligt värde i förvaltningsfastigheter : En studie om den orealiserade värdeförändringen vid värdering till verkligt värde.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Lergård; Sanne Möller; [2016]
  Nyckelord :External appraisal; Fair value Accounting; Investment Properties; Information Asymmetry; Institutional Pressure; Unrealized change in value; Externvärdering; Förvaltningsfastigheter; Informationsasymmetri; Institutionell Press; Orealiserad värdeförändring; Verkligt värde;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier som utförts visar vilken betydelse värdering till verkligt värde fått för redovisningen. Det har däremot inte jämförts hur värdeförändringen skiljer sig åt mellan noterade och onoterade bolag, samt om eventuella skillnader beror på om externvärdering tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Den organiserade idrottens betydelse för spontanidrott : En kvantitativ studie om högstadieelevers spontanidrottande

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Rehn; Alexander Möller; [2012]
  Nyckelord :spontanidrott; föreningsaktiv; organiserad idrott; riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att jämföra föreningsaktiva elevers utövande av spontanidrott jämfört med elever som inte är föreningsaktiva. Vi har använt oss av följande frågeställningar: Vilka olika spontanidrotter ägnar sig elever åt på fritiden? Hur ofta ägnar sig eleverna åt spontanidrott inom ramen för skoldagen? I vilken typ av miljö sker spontanidrotten? Saknar eleverna någon plats eller miljö för att kunna utöva spontanidrott?MetodI studien använder vi oss av en kvantitativ enkätundersökning med i huvudsak slutna svarsalternativ. LÄS MER