Sökning: "Andreas Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Andreas Mattsson.

 1. 1. Konsumenterna tolkar : En kvalitativ studie om hur konsumenterna ifrågasätter modeföretags hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Lindahl; Andreas Mattsson; Shayan Gholamreza; [2022]
  Nyckelord :Sustainability communication; sustainability webpages; consumer interpretation discursive analysis; Hållbarhetskommunikation; hållbarhetssidor; konsumenttolkning diskursanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Modeföretag kommunicerar alltmer om hållbarhet. En kanal för denna typ av kommunikation har blivit deras webbsidor under fliken “hållbarhet”. Tidigare forskning visar att det finns svårigheter för konsumenterna att tolka innehållet som finns på sidorna, vilket leder till att konsumenterna tolkar innehållet fritt. LÄS MER

 2. 2. Does ESG pay off? : A quantitative study of how ESG-scores affect Swedish Large-cap Firms Performance and Stock returns

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nebil Esmail; Andreas Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Firm performance; Stock returns; ESG-scores; Sweden; Large-cap; Stakeholder theory; Shareholder theory; Efficient Market Hypothesis; CAPM; Fama- French Three-Factor Model;

  Sammanfattning : Previous scholars have viewed expenditures on ESG (environmental, social, governance) in two distinct ways. In one way, it has been viewed as wasteful if it does not directly contribute to the business. The other perspective being that by addressing ESG-issues, one can improve businesses by improving society. LÄS MER

 3. 3. Green Banking’s role in the Swedish banking sector

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Mattsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming is a growing problem, and climate changes are now moving toward a state that is greater than usual. Various industries and customers’ needs to change their buying behavior to save our planet. As a key performer in society, the bank sector is evolving and changing towards a greener future. LÄS MER

 4. 4. Halal, Muslim-Friendly eller valmöjligheter? : En studie om ledningen inom svenska hotell och deras syn på Sverige som halalturismdestination

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Denice Nordberg; Jenni Genberg; Andreas Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Halalturism; halalhotell; Muslim-Friendly; valmöjligheter; könsjämlikhet; kulturskillnad; attityder och värderingar.;

  Sammanfattning : Halal tourism is a global and comprehensive market niche within the tourism industry that has increased significantly in recent years and is expected to continue doing so in the future. Many countries see the economic opportunities and want to claim their position on the market. LÄS MER

 5. 5. Model for determining spare part safety stock levels considering lateral transshipments between production units

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Andreas Mattsson; Ami Izetagic; [2020]
  Nyckelord :Safety stock; lateral transshipments; inventory pooling; inventory control; spare parts; inventory model; Markov process; performance measurement; availability; service level; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER