Sökning: "Andreas Morin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Morin.

 1. 1. VIRTUELLT LEDARSKAP : "Att vara ledare kräver att bara ringa och snacka skit" -En kvalitativ studie om ledarskap inom virtuella team

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Morin; Kristoffer Olsson; [2019]
  Nyckelord :Virtuella team; ledarskap; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; kommunikationsverktyg; motivation;

  Sammanfattning : Utvecklingen av informationsteknik har möjliggjort för organisationer att ta del av en ny arbetsstruktur. Denna arbetsstruktur benämns som virtuella team och är bestående av medlemmar som spänner sig över olika organisationer, tidzoner, geografiska platser och kulturer. LÄS MER

 2. 2. Characterizing magnetic susceptibility and remanent magnetization of magnetite and hematite rich drill-core samples at Blötberget

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Andreas Bjork; [2018]
  Nyckelord :Verwey; Morin; Curie; Néel; magnetite; hematite; alteration; iron-ore; quality control; kappabridge; hysteresis; susceptibility; anisotropy; Verwey; Morin; Curie; Néel; magnetit; hematit; oxidation; järnmalm; kvalitetskontroll; kappabridge; hysteresis; susceptibilitet; anisotropi;

  Sammanfattning : Laboratory magnetic measurements are used to develop a methodology to characterize the Kiruna-type Rare Earth Elements (REE) bearing apatite iron-oxide deposits at Blötberget in central Sweden. This high-grade ore deposit is known to have sharp boundaries between lens shaped main ore bodies of magnetite-rich ore, and a complex hematite-rich ore associated with pegmatites and skarn formation. LÄS MER