Sökning: "Andreas Niklasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Niklasson.

 1. 1. Sjuksköterskors beskrivningar av hinder för smärtbehandling på akutmottagning : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Niklasson; Axel Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Pain; Person-centered care; Work environment; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Personcentrerad vård; Smärta; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Age and sexes significance on vital signs and NEWS-score during PIG-assesment after intensive care

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ludvig Niklasson; Andreas Hellmark; [2022]
  Nyckelord :PIG-team; vital signs; NEWS; readmission; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Male sex and older age have been described as risk factors for readmission to the Intensive Care Unit [ICU]. The implementation of PIG-team can help to identify patients who are at risk for clinical deterioration or being readmitted to the Intensive Care Unit. LÄS MER

 3. 3. Tillit till automatiserade tester : En kvalitativ studie på en agil systemutvecklingsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Malin Bernhäll; Andreas Niklasson; [2015]
  Nyckelord :Testautomatisering; Test; Automation; Agil systemutveckling; Tillit;

  Sammanfattning : Idag arbetar allt fler företag inom agil systemutveckling vilket innebär att utvecklingsarbetet sker i korta iterationer. Att arbetet sker i korta iterationer innebär att det är mycket som ska göras på kort tid både inom utveckling och test. LÄS MER

 4. 4. Jämförbarhet i finansiell riskredovisning : En studie av svensknoterade bolag i telekommunikations- och materialbranschen ur en potentiell investerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Fredrik Niklasson; Andreas Wittzell; [2012]
  Nyckelord :Jämförbarhet; riskredovisning; informationsasymmetri; IFRS;

  Sammanfattning : Syfte: Att ur en potentiell investerares perspektiv undersöka hur jämförbarheten i den finansiella riskredovisningen har förändrats på senare tid och hur innehållet förhåller sig till de regler och standarder som satts upp av IASB och IFRS. Uppsatsen ska också ge en uppdaterad bild av hur jämförbarheten i bolagens finansiella riskredovisning ser ut. LÄS MER