Sökning: "Andreas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Andreas Nilsson.

 1. 1. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser och förväntningar av tejpning som behandlingsmetod vid axelproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Sott Kedestad; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Axelbesvär; behandling; fysioterapi; kinesiologitejp; icke-elastisk tejp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analys och förbättring av testprocessen för kassasystem hos ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andreas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :MoreFlo; Testfall; Mjukvarutest; Testprocess; Kassasystem.;

  Sammanfattning : Att korrigera fel inom ett system är en kritisk punkt för företag. Om det levereras en produkt med brister och buggar som sänker produktens kvalitet får företaget missnöjda kunder och tuffare konkurrens. LÄS MER

 4. 4. Workplace Flexibility = Employer Utility? - A cross generational study of the workforce

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Andreas Nilsson; Albin Normark; [2019]
  Nyckelord :Millennials; Workplace; Flexibility; Creativity; Satisfaction;

  Sammanfattning : One of the most discussed managerial questions of today is how to handle the fact that the millennials make up bigger portion of the workforce year by year. This generation is sometimes described as profoundly different compared to the previous ones, and it is often stated that they demand flexibility from their employers. LÄS MER

 5. 5. Pang för pengarna : Om onboardingprocessen av HR-konsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Hedman; Ludvig Nilsson; Daniel Sumberaz; [2019]
  Nyckelord :Onboarding; HR-consultant; Introduction; Efficiency; Employer; Communication.; Onboarding; HR-konsult; Introduktion; Effektivisering; Uppdragsgivare; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva onboardingprocessen av HR-konsulter via deras erfarenheter samt upplevelser och genom det lokalisera de nyckelfaktorer som spelar in för en funktionell process. Genom att identifiera nyckelfaktorerna önskar vi bidra med ett resultat vilket kan skapa effektivitet i onboardingprocessen samt generera kunskap om hur organisationer kan optimera det initiala samarbetet mellan parterna. LÄS MER