Sökning: "Andreas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Andreas Nilsson.

 1. 1. Svensklärares uppfattning om skolbibliotekets roll i elevernas utveckling av läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Nilsson; Andreas Särnby; [2020]
  Nyckelord :Läslust; skolbibliotek; skolbibliotekarie; läsmiljö; läsprocess och läsfrämjande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar bland svensklärare med skolbilioteksansvar om hur skolbiblioteket kan påverka elevernas läslust. Tidigare forskning visar att skolbiblioteket är en verksamhet som har goda effekter på elevernas läslust men att det alltför ofta inte används ändamålsenligt. LÄS MER

 2. 2. Automatiserings- och förbättringsförslag av paketeringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rekordverken är ett företag som specialiserar sig på att tillverka agnspridarlösningar till skördetröskor. Företagets knivproduktion är på väg att genomgå stora förändringar, maskinerna ska omplaceras och ombyggnationer av produktionslinjerna ska genomföras för att kunna automatisera större delar av produktionen och skapa ett bättre flöde. LÄS MER

 3. 3. Militärt alliansfri samarbetsstrategi

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :alliansstrategi; samarbetsstrategi; militär alliansfrihet; småstatsstrategi; säkerhetsstrategi;

  Sammanfattning : Att både vara militärt alliansfri och samtidigt tillämpa samarbetsstrategi kan framstå som en omöjlig kombination. Det ligger nära till hands att tolka begreppet alliansfrihet som något syftande till oberoende medan samarbete skulle utgöra motsatsen. LÄS MER

 4. 4. Effectivisation of ISO 9001 and implementation of ISO 14001 in a manufacturing industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Nilsson; Andreas Sundholm; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 14001; PDCA-cycle; quality management system; environmental management system;

  Sammanfattning : This report is written as a thesis for a degree of master. In this report you can read about increasing demands from customers that want their suppliers to be certified by some type of standard, like ISO 9001 and ISO 14001. LÄS MER

 5. 5. Chefer vid vägs ände : En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hampus Jendle; Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; line managers; public health sector; manager sustainability; organizational factors; organizational structure; job demands-resources model; Personalomsättning; enhetschefer; offentlig sektor; vård- och omsorgsverksamhet; chefshållbarhet; organisationsstruktur; organisatoriska faktorer; krav-resursmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer inom offentlig vård- och omsorgsverksamhet spelar en betydelsefull roll i uppdraget att leverera välfärdsarbete av hög kvalitet. Samtidigt präglas enhetschefsbefattningar av höga personalomsättningsnivåer i kommuner runt om i landet. LÄS MER