Sökning: "Andreas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Andreas Nilsson.

 1. 1. Är distansjobb här för att stanna? : En studie av verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet vid covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Andersson; Andréas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; distansarbete; offentlig verksamhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat förändringar i samhället och lett till att organisationer behövt ställa om till att låta personal arbeta hemma. I kombination med en påskyndad digitalisering ställer det krav på hur verksamhetsstyrning bedrivs. LÄS MER

 2. 2. Skräddarsydd musik : Musikern som medkompositör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :komposition; samkomponering; improvisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och säkerhetsutvärdering av en flexibel autentiseringslösning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Emil Jönsson; Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :OAuth2; OpenID Connect; EPiServer; elicitation; penetration test.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis work was done in collaboration with Knowit Experience in Malmö. Its main goal was to evaluate and develop an authentication module for the company’s e-commerce platform. Semi-structured interviews were held with software developers at the company to better understand their needs. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med digitala tester vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Malcolm Wahl; Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :E-rekrytering; Digitala tester; Digital kännedom; Kompetensbaserad rekrytering; Data literacy; Kriterier; Behovsanalys; Utbildning och Certifiering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I takt med rekryteringsprocessens digitala transformering har det blivit vanligare att fler verksamheter väljer att ta hjälp av digitala tester. Testerna hjälper verksamheter att kartlägga kandidaters kompetenser och på så sätt underlättar de urvalsprocessen. LÄS MER