Sökning: "Andreas Nylund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Andreas Nylund.

 1. 1. To be, or not to be Melanoma : Convolutional neural networks in skin lesion classification

  Master-uppsats, KTH/Medicinsk teknik

  Författare :Andreas Nylund; [2016]
  Nyckelord :Clinical Decision Support; Convolutional Neural Networks; Deep Learning; Dermoscopy; Machine Learning; Melanoma;

  Sammanfattning : Machine learning methods provide an opportunity to improve the classification of skin lesions and the early diagnosis of melanoma by providing decision support for general practitioners. So far most studies have been looking at the creation of features that best indicate melanoma. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie på användbarheten av en sjukhusavdelnings e-postsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Robert Nylund Davoudi; Andreas Runeson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Off-resonance correction for magnetic resonance imaging with spiral trajectories

  M1-uppsats, KTH/Medicinsk teknik

  Författare :Andreas Nylund; [2014]
  Nyckelord :MRI; blur; spiral; inhomogeneity; off-resonance correction.;

  Sammanfattning : The procedure of cardiographic magnetic resonance imaging requires patients to hold their breath for up to twenty seconds, creating an uncomfortable situation for many patients. It is proposed that an acquisition scheme using spiral trajectories is preferable due to their much shorter total scan time; however, spiral trajectories suffer from a blurring effect caused by off-resonance frequencies in the image area. LÄS MER

 4. 4. Balanced Scorecard - Design, användning och deras samband

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nylund; Erik Larsson; [2009-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det balanserade styrkortet utvecklades som en reaktion på behovetatt komplettera de finansiella måtten med icke finansiella. Sedan introduktionen av begreppethar konceptet varit under ständig utveckling och det råder en tvetydig definition av vad detverkligen syftas på när det talas om balanserat styrkort. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarskap och Human Resource Management i en Telekomkedja

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erik Larsson; Andreas Nylund; [2008]
  Nyckelord :Human Resource Management; Medarbetarskap;

  Sammanfattning : Två begrepp som ofta diskuteras inom organisationsteori är Medarbetarskap och Human resource management. Personalen ses ofta som ett företags främsta resurs. Denna uppsats bygger på en kvantitativ undersökning bland personalen inom en Telekomkedja. LÄS MER