Sökning: "Andreas Nyman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Nyman.

 1. 1. Förening i kris : En kvalitativ textanalys av ÖFK:s kriskommunikation efter ekobrottshärvan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Nyman; Liiban Aadan; [2020]
  Nyckelord :​Crisis communication; image repair; SCCT; diversion; sports associations; Kriskommunikation; image repair; scct; skenmanöver; idrottsförening;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to examine the crisis response strategies and rhetorical tools Östersunds FK (ÖFK) used in their crisis communication during an economic-crime-crisis. To examine which response strategies ÖFK used to protect their image, Benoit's ​image repair theory (1997)​ supplemented with Bruce & Tahlia’s (2008) ​diversion ​and Coombs ​SCCT​ (2007), are crucial throughout this case study. LÄS MER

 2. 2. ”TVÅ BEHÖRIGA AV 100 SVAR” - En studie om företags upplevelser av rekrytering och matchning på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andreas Nyman; [2016-09-16]
  Nyckelord :Rekrytering; Matchning; Små- och medelstora företag; Personorganisation fit;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att belysa små och medelstoraföretags syn på rekrytering och matchning och få mer kunskap kring vilka typerav rekryteringsforum som företagen använder och vilka aspekter som är viktigaför deras val av rekryteringsforum samt på vilket sätt dessa forum skulle kunnaarbeta för en bättre matchning.Teori: Den teoretiska ansats som valts är Person-Organisation Fit. LÄS MER

 3. 3. Kv. Vattenspegeln södra Munksjön, Jönköping : Hur kan ett attraktivt bostadskvarter utformas vid södra Munksjön?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Andreas Nyman; Dorin Samano; Mahmoud Seifeddine; [2009]
  Nyckelord :Kv.Vattenspegeln; Nytt bostadsområde i Jönköping; Södra Munksjön; Stadsbyggnadsvisionen 2.0.;

  Sammanfattning : The purpose is to understand the planning process for residential buildings and toinvestigate the consequences of the choices made in the process. The project will alsoprovide broader knowledge in the design and development under the current law andpractice. LÄS MER

 4. 4. En syl i vädret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Victor Nyman; [2008]
  Nyckelord :Humaniora; Humanities; Brons; Syl; Bronsålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad de föremål från bronsåldern som har klassats som bronssylar har använts till. Genom studier av de bronssylar bronssylar i magasinet på Gastelyckan och med hjälp av Andreas Oldebergs katalog Die ältere Metallzeit in Schweden I har jag kommit fram till att bronssylarnas huvudanvändningsområde är till läderarbeten. LÄS MER