Sökning: "Andreas Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Andreas Olofsson.

 1. 1. "Ögon i nacken" : En fenomenologisk studie med avseende att studera upplevelsenav trygghet samt otrygghet hos personalen på ett äldreboende.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Olofsson; Ludvig Fridell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study our aim was to discover which different factors, “what” and“how”, affect the experience of security (or lack thereof) of female assistantnurses, working in a retirement home consisting of pensioners suffering fromdementia. The study was conducted through semi-structured interviews withsome of the female nurses, using a phenomenological methodology. LÄS MER

 2. 2. Hjälpmedel för Encore i utvecklingsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Björklund; Christoffer Gustafsson; Valter Gådin; Andreas Olofsson; [2018]
  Nyckelord :encore; utvecklingsmiljö;

  Sammanfattning : When writing code in a modern programming language many people expect to have access to certain tools and utilities, called language features, e.g. hover and diagnostics. Hover shows data types and function definitions etc. LÄS MER

 3. 3. Molnsystem för automatisk blankettinmatning : Blankettutformning & databearbetning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Granberg; Johan Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna tekniska rapport beskriver ett projekt med syftet att utveckla ett molnbaserat system vars uppgift är att digitalisera maskin- och handskriven text från inskannade blanketter med hjälp av Microsofts kognitiva tjänster. Det färdiga systemet var avsett att vara av tillräckligt god kvalitet för att tolka både maskin- och handskrivna blanketter samt extrahera nyckelvärden från dessa. LÄS MER

 4. 4. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Framtidens banker - En kvalitativ studie om hur svenska banker påverkas av marknadsförändringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Hermansson; Andreas Olofsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER